W czwartek, 20 kwietnia 2017, o godz. 11:15 w sali 110 Instytutu Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego odbędzie się seminarium na którym mgr Marcin Szymanek opowie o swoich zainteresowaniach naukowo-badawczych.

Streszczenie:

W pierwszej części seminarium opowiem o swoich zainteresowaniach  naukowych i czym zajmowałem się pracując dotychczas w Orange.
W drugiej części przedstawione będą częściowe wyniki badań, które  podjąłem we współpracy z  dr. inż. Adamem Czubakiem nad atakami na złożonością algorytmiczną  (“Algorithmic Complexity”). Ataki te wykorzystują  fakt, iż aktualnie coraz więcej usług i rozwiązań technicznych  wykorzystuje algorytmy, które mają bardzo dobrą best-case złożoność obliczeniową, natomiast nieakceptowalną worst-case.

Podczas seminarium:
   – przypomnę strukturę hash tabeli i jej cechy, w szczególności słabe strony
   – wymienię aktualne miejsca zastosowań hash tabel w sieciach  komputerowych
   – dokonam analizy rozwiązania typu firewall zaimplementowanego na przemysłowych routerach Cisco, znanego pod nazwą “CBAC”
   – omówię procedurę przeprowadzenia ataku na technologię CBAC, ukierunkowanego na wywołanie kolizji w hash tabeli
   – zademonstruję przeprowadzenie (udanego?) ataku na złożoność algorytmiczną na urządzenie Cisco 2621XM

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close