16 maja o godz. 11:15 (po Radzie Wydziału) w sali 104 INF odbędzie się seminarium Instytutu Informatyki, na którym dr Sławomir Kost wygłosi referat pt.: “Projektywna aproksymacja w logice intuicjonistycznej i logice modalnej S4”.

Streszczenie: Przedstawiony zostanie algorytm S.Ghilardiego sprawdzający, czy zadana formuła intuicjonistyczna jest projektywna. Następnie pochylimy się nad rozwiązaniem problemu znajdowania projektywnej aproksymacji w logice intuicjonistycznej i omówimy wspomniane zagadnienia w kontekście logiki modalnej S4.