Uprzejmie zapraszamy na kolejne seminarium IMiI, które odbędzie się 17 kwietnia o godz. 14:15 w sali 110 INF.
Temat: “Struktura Galois grupy jednostek w ciałach abelowych”. Referuje prof. dr Roman Marszałek.