Seminarium instytutowe – pożegnanie prof. dr hab. Katarzyny Hałkowskiej