Seminarium instytutowe

Lista seminariów:

Temat: “On invertibility of adjacency matrices of random d-regular digraphs”

 • Referuje: dr Anna Lytova
 • Termin: 8.12.2016, godz. 10:00
 • Miejsce: Budynek Informatyki, sala 110

Temat: “Problem logicznej równoważności modeli Kripkego dla teorii intuicjonistycznych”

 • Referuje: dr Małgorzata Kruszelnicka
 • Termin: 9.06.2016, godz. 14:15
 • Miejsce: Budynek Informatyki, sala 110

Temat: “O jednowymiarowym modelu aerotaksji”

 • Referuje: mgr Piotr Knosalla
 • Termin: 14.01.2016, godz. 14:15
 • Miejsce: Budynek Informatyki, sala 110

Temat: “Przeliczalne struktury Kripkego dla pewnych logik wielomodalnych”

 • Referuje: dr Sławomir Kost
 • Termin: 5.11.2015, godz. 14:15
 • Miejsce: Budynek Informatyki, sala 110

Temat: “Całkowalność w układach dynamicznych na przestrzeniach jednorodnych”

 • Referuje: prof. Maciej Wojtkowski
 • Termin: 23.04.2015, godz. 14:15
 • Miejsce: Budynek Informatyki, sala 110

Temat: “The Return of the Syllogism”

 • Referuje: prof. Ian Pratt-Hartmann
 • Termin: 8.01.2015, godz. 14:15
 • Miejsce: Budynek Informatyki, sala 110

Temat: “Idzie zima – pomyślmy o drzewach”

 • Referuje: prof. Jacek Nikiel
 • Termin: 6.11.2014, godz. 14:15
 • Miejsce: Budynek Informatyki, sala 110

Temat: “Klasyczny problem sekretarek i jego uogólnienia, optymalny czas zatrzymania na porządkach częściowych i grafach skierowanych”

 • Referuje: dr hab. Grzegorz Kubicki
 • Termin: 12.06.2014, godz. 13:00
 • Miejsce: Budynek Informatyki, sala 110

Temat: “O klasyfikacji relacji równoważności orbit i działaniach ostatecznie otwartych”

 • Referuje: dr hab. Barbara Majcher-Iwanow
 • Termin: 6.03.2014, godz. 14.15
 • Miejsce: Budynek Informatyki, sala 110

Temat: “Uogólnianie twierdzeń; teoria dowodu wg. Georga Kreisel’a”

 • Referuje: prof. Piotr Wojtylak
 • Termin: 9.01.2014, godz. 14.15
 • Miejsce: Budynek Informatyki, sala 110