Serdecznie zapraszamy na wykład dr. hab. Rafała Gruszczyńskiego pt. „Geometrie bezpunktowe – dwie drogi do teorii relacji leżenia między”. Wykład odbędzie się 7 grudnia 2017, o godz. 10 w sali 4 Instytutu Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego.

Streszczenie: Celem referatu jest prezentacja dwóch systemów geometrii bezpunktowych, w których można odtworzyć fragment geometrii oparty na relacjach incydencji oraz leżenia między. Pierwsza teoria, autorstwa toruńskiego matematyka Aleksandra Śniatyckiego, korzysta z pierwotnych pojęć regionu, półpłaszczyzny oraz relacji bycia częścią. Druga, zaproponowana przez Giangiacomo Gerlę oraz Rafała Gruszczyńskiego, zastępuje pojęcie półpłaszczyzny ogólniejszym pojęciem regionu owalnego – bezpunktowego odpowiednika otwartego zbioru wypukłego. W obydwu teoriach odtworzyć można pojęcie punktu oraz ww. relacje geometryczne oraz dowieść spełniania stosownych aksjomatów specyficznych wyrażonych za ich pomocą.