Zakład Informatyki zapraszamy 12 grudnia o godz. 14:15 do sali 110 INF na seminarium Zakładu Informatyki, na którym mgr inż. Agnieszka Rudek wygłosi referat pt. “Algorytmy metaheurystyczne oparte o przeszukiwanie lokalne”.

Serdecznie zapraszamy.