Zakład Informatyki zaprasza na seminarium 7 marca, na którym mgr inż
Jakub Wojtanowski wygłosi referat pt. “Badanie wydajności algorytmów
routingu w sieciach sensorowych”
Spotkanie o godz. 13:15 w sali 110 INF.

Abstrakt referatu w załączniku.

Serdecznie zapraszam.