Zakład Informatyki zaprasza na seminarium 14 marca, na którym dr inż Marek Krótkiewicz wygłosi referat pt. “Wprowadzenie do modelu asocjacyjnej bazy danych”
Spotkanie o godz. 13:15 w sali 110 INF.

Serdecznie zapraszam.