Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego realizować będzie program staży i praktyk zawodowych dla studentów ostatnich lat studiów (III i V rok). Studentów – przyszłych absolwentów Uniwersytetu Opolskiego, którzy są chętni do uczestniczenia w programie, prosimy o kontakt z biurem AIP UO pod nr telefonu: (0-77) 452 74 57 lub wypełnienie ankiety i przesłanie jej na adres e-mail: inkubator@uni.opole.pl . Dodatkowo jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem bieżących informacji na temat staży i praktyk zawodowych proszę o podanie danych kontaktowych.
Link: http://www.inkubator.uni.opole.pl