Zapraszamy na bezpłatne dwudniowe szkolenie „Prawo pracy w praktyce”. Skierowane dla studentów szkolenie organizowane jest przez Biuro Karier
Studenckich UO oraz Uniwersytecką Studencką Klinikę Prawa.