Umiejętność rozwiązywania problemów odróżnia programistę od technika –
twierdzi Grzegorz Kurdziel, programista z Future Processing. Podczas
wykładu o dobrych praktykach wytwarzania oprogramowania, w czwartek 26
lutego 2015 r.
, udowodni tę tezę studentom Uniwersytetu Opolskiego.
Wykład odbędzie się w sali nr 2 w godzinach 14:00 – 16:00 i będzie miał
charakter otwarty. Jego tematem przewodnim będzie „Projektowanie obiektowe
oprogramowania”. Jak podkreśla Grzegorz Kurdziel, w trakcie wystąpienia
skupi się przede wszystkim na uświadomieniu studentom, jak ważna jest
znajomość podstawowych zasad programowania.