Dziekan i Rada Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego, Dziekan i Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki
mają zaszczyt zaprosić na uroczystość
wręczenia dyplomów.
Uroczystość odbędzie się w sobotę 17 października 2015 roku
o godzinie 11.00
w auli A, ul. Oleska 48.