Dziekan i Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki
Uniwersytetu Opolskiego
mają zaszczyt zaprosić
na Uroczystość wręczenia dyplomów,
która odbędzie się dnia 27 października 2012 roku (sobota)
o godz. 11.00 w Auli B przy ul. Oleskiej 48.

Uwaga Absolwenci!

Uroczyste odebranie dyplomu będzie możliwe jedynie
po wcześniejszym pokwitowaniu jego odbioru.
Dziekanat Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki prosi
o zgłaszanie się absolwentów, którzy chcą uczestniczyć
w uroczystym rozdaniu dyplomów w sobotę 27 października 2012 w godz. 8.00–10.30 lub w tygodniu poprzedzającym ten dzień
w godzinach otwarcia dziekanatu.

Proszę pamiętać o dostarczeniu karty obiegowej.