Szanowni Państwo!

We wrześniu br. odbędzie się V Opolski Festiwal Nauki z udziałem pracowników i studentów naszego instytutu. W związku z tym zwracam się do Państwa z prośbą o zgłaszanie propozycji tematów wykładów, pokazów multimedialnych i innych form zajęć, którymi możemy zainteresować młodzież i dorosłych.

Ze względu na konieczność wydrukowania programu w ulotce informacyjnej oraz zaplanowania wydatków na materiały potrzebne podczas prezentacji, proszę o dostarczenie informacji (w najbliższym czasie) wg wzoru: temat, prowadzący, charakter (np. wykład multimedialny), czas trwania, zapotrzebowanie (np. prezentacja wymaga projektora i komputera).