Już 20 kwietnia 2016 roku zapraszamy serdecznie na VII Giełdę Pracy Uniwersytetu Opolskiego, której organizatorem jest Akademickie Centrum Karier UO.

W tym roku Giełda przybiera zupełnie nową formułę i otwiera się jeszcze bardziej, by jak najskuteczniej docierać z ciekawymi ofertami pracy, praktyk oraz staży do studentów i absolwentów naszej uczelni.
Link: http://kariera.uni.opole.pl/gielda-pracy/