W semestrze zimowym 2016/2017 firma IBM Client Innovation Center
zamierza zorganizować w IMiI UO
praktyczne warsztaty poświęcone technologii PowerShell.
Spotkanie informacyjne dotyczące warsztatów odbędzie się w czwartek, 27
października o godz. 12.00
w sali wykładowej 110 w budynku Informatyki.
Na spotkaniu zaprezentowane zostaną zalety korzystania z PowerShell oraz
kilka praktycznych przykładów wykonania tej samej czynności w sposób
manualny jak i automatyczny.
Technologia PowerShell jest szeroko stosowana w zarządzaniu dużym
środowiskami IT, służy do automatyzacji powtarzalnych
czynności w systemach informatycznych przez co pozwala na znaczne
oszczędności czasu, kosztów i zasobów.
Prezentację poprowadzi przedstawiciel firmy IBM Rafał Kraik, na co dzień
administrator rozbudowanej infrastruktury serwerów SQL ale także
Microsoft Certified Trainer i blogger.
W ramach proponowanych 40-godzinnych warsztatów studenci poznają w
praktyce podstawowe polecenia języka PowerShell

– zasady budowania tzw. potoków
– elementy programistyczne jak zmienne, instrukcje warunkowe i pętle
– korzystanie z obiektów .NET oraz COM
– budowanie skryptów, funkcji i modułów
– formatowanie danych wynikowych
– korzystanie z remotingu
– typowe zadania administratora Windows wykonywane za pomocą Powershell.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie wszystkich studentów informatyki.