Naukowe Koło Matematyków
przy Uniwersytecie Opolskim
organizuje warsztaty
„Zastosowania matematyki”.
Zapraszamy zainteresowane zespoły młodzieży dnia 16 maja 2006 r. o godzinie 11:00
do budynku Instytutu Fizyki
(sala 249).