Serdecznie zapraszamy na wykład pt. Otwarte pokrycia otwartych zbiorów definiowalnych w strukturach o-minimalnych.
Wykład wygłosi prof. Roman Wencel z Instytutu Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego.
Wykład zostanie przedstawiony w czwartek, 1 czerwca 2017r, początek o godzinie 10:15,
w sali nr 110 Instytutu Matematyki Informatyki UO w gmachu głównym przy ulicy Oleskiej 48.

Spotkanie z prof. Romanem Wenclem jest organizowane przez dyrekcję Instytutu Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego,
Opolski Oddział Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz Grupę Logiki, Języka i Informacji przy Uniwersytecie Opolskim.

Streszczenie wykładu:
Struktury o-minimalne zostały zdefiniowane w latach 80-tych  XX wieku jako naturalne uogólnienie ciał rzeczywiście domkniętych.
Jednym z podstawowych wyników dotyczących zbiorów definiowalnych w takich strukturach jest twierdzenie o rozkładzie komórkowym, zgodnie z którym
dowolny zbiór definiowalny jest rozłączną sumą skończenie wielu zbiorów o szczególnie prostej strukturze, zwanych komórkami.
Podczas odczytu zostanie przedstawiona idea dowodu twierdzenia mówiącego, że dowolny otwarty zbiór definiowalny w strukturze o-minimalnej
jest sumą skończenie wielu otwartych komórek (niekoniecznie rozłącznych).