Wykłady otwarte pt. “Jak matematycy tworzą modele matematyczne” oraz “Matematyczna harmonia drgań”

W dniu 12 kwietnia 2012r. nasz Instytut odwiedziła młodzież z Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim pod opieką pani mgr Anny Kuśnierz i mgra Pawła Słabego. Zaproszeni goście uczestniczyli w wykładzie otwartym dr Joanny Napiórkowskiej-Sitko pt. “Jak matematycy tworzą modele matematyczne” oraz dra Piotra Urbańca pt. “Matematyczna harmonia drgań”.