Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów informatyki i matematyki na wykłady “Introduction in Machine Learning” oraz „Machine Learning, Nature Inspired Algorithms and Applications” prof. Dany Simian z Uniwersytetu im. Luciana Blagi w Sybinie, Rumunia (http://web.ulbsibiu.ro/dana.simian/en/index.html).

Wykłady odbędą się według następującego harmonogramu:
11.04.2018, o godz. 12:00-13:00, sala 110, „Introduction in Machine Learning” (część 1),·
13.04.2018, o godz. 12:00-13:00, sala 110, „Introduction in Machine Learning” (część 2),·
16.04.2018, o godz. 12:00-13:00, sala 110, „Machine Learning, Nature Inspired Algorithms and Applications”.

Zapisy na wykłady odbywać się będą w sekretariacie IMiI UO.

Materiały do pobrania: