Szanowni Państwo,

Polskie Towarzystwo Informatyczne organizuje XXXIX Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace magisterskie z informatyki którego celem jest:

  • podnoszenie poziomu prac magisterskich z zakresu informatyki,
  • wymiana i porównanie doświadczeń oraz osiągnięć dydaktycznych różnych informatycznych środowisk akademickich poprzez prezentację najlepszych prac magisterskich,
  • propagowanie PTI wśród młodzieży studenckiej oraz nawiązanie więzi pomiędzy dyplomantami a Towarzystwem.

Organizację i przeprowadzenie konkursu Zarząd Główny PTI po raz 39. powierzył Dolnośląskiemu Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
W konkursie mogą brać udział dyplomanci kierunków informatycznych oraz innych kierunków studiów, których prace dotyczą informatyki.

Zgłaszanie prac odbywa się poprzez formularz umieszczony na stronie kpm.pti.org.pl.

Zal. 1 Wniosek kontynuacja MOS 2022 2023