Uprzejmie informujemy, iż są już dostępne wyniki konkursu ogłoszonego w ramach Poddziałania 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni POKL 2007-2013. Projekt pod kierownictwem dr Andrzeja Jasińskiego “Z dyplomem po sukces” uzyskał bardzo wysoką ocenę, okazał się najlepszym projektem z Opolszczyzny i uzyskał wstępną zgodę na dofinansowanie. Jest to ogromny sukces naszego Instytutu i Uniwersytetu Opolskiego. Lista rankingowa.