W roku akademickim 2009/2010 możesz u nas rozpocząć studia inżynierskie (I stopnia) z Informatyki, a także studia magisterskie (II stopnia) i to zarówno w trybie dziennym jak i zaocznym.

W ofercie studiów znajdziesz wiele atrakcyjnych zajęć przygotowujących Cię do pracy zawodowej. Tutaj możesz o nich przeczytać więcej: http://www.math.uni.opole.pl/inf.php

Studia zaoczne są dofinansowane w ramach projektu „Z Dyplomem po Sukces” (http://www.math.uni.opole.pl/zdps/), dzięki czemu możesz liczyć na zwolnienie z czesnego nawet przez cztery semestry.

Przez dwa kolejne lata co semestr z czesnego zostanie zwolnione 30 osób na studiach inżynierskich oraz 30 osób na studiach magisterskich. Na pierwszym semestrze studiów podstawą zwolnienia z czesnego będzie pozycja na liście rankingowej uwzględniającej punkty uzyskane podczas rekrutacji, a w kolejnych semestrach – średnia uzyskiwanych ocen.

Czekamy na Ciebie!!!

Kontakt:
dr hab. Lidia Tendera
tendera@uni.opole.pl

Rejestracja online: www.rekrutacja.uni.opole.pl