Pracownicy i studenci Instytutu Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego zapraszają na 6 Opolski Festiwal Nauki w dniach 8-9 czerwca 2008 r.