Zasady rekrutacji

Rejestracja kandydatów na studia odbywa się tylko poprzez system rejestracji internetowej IRK
pod adresem http://rekrutacja.uni.opole.pl.