Dziekan i Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego uprzejmie informują, że w dniu 09 maja 2018 roku o godzinie 10.00 w Auli B w gmachu Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr. Piotra Knosalli

zawiadomienie