28 czerwca 2014 roku zmarł dr Werner Mnich, uczeń profesora
Wacława Sierpińskiego, doktorant profesor Zofii Krygowskiej.
Był długoletnim nauczycielem akademickim Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu
a później Uniwersytetu Opolskiego. Od 1975 roku był aktywnym
członkiem Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego,
uczestnicząc m.in. w pracach Komisji Szkół Średnich i Podstawowych
oraz Komisji Popularyzacji Matematyki przy Zarządzie Głównym PTM.
Był także współpracownikiem i redaktorem czasopisma “Matematyka”.
Przez wiele lat działał w Komitecie Okręgowym Olimpiady Matematycznej
we Wrocławiu. Opublikował ponad 200 zadań konkursowych z matematyki
(m.in. w czasopiśmie Delta).

Pogrzeb odbędzie się w sobotę 5 lipca o godzinie 15:00 na cmentarzu
komunalnym w Opolu-Półwsi.