W dniu 6 grudnia odbyła się uroczystość wręczenia nagród Quality. W tym roku jednym z laureatów został dr inż. Andrzej Kozik.

Dr Kozik od lat angażuje się w działania na rzecz podnoszenia jakości kształcenia na kierunku informatyka. Jednym z ważnych osiągnięć jest otrzymanie przez dra Kozika wraz z grupą studentów informatyki grantu NCBR na projekt badawczy “Opracowanie algorytmów i modeli z dziedziny sztucznej inteligencji z wykorzystaniem metod drzew behawioralnych celem wdrożenia do gier typu Real Time Strategy”.

Więcej informacji o tegorocznych laureatach znajduje się na stronie http://uni.opole.pl/page/2626/nagrody-quality-przyznane.

Laureatowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej!