Dane Pracownika   dr Piotr Urbaniec
  E-mail:
  Telefon: (77) 452 7224 w. 7224
  Pokój: 224, budynek przy ul. Oleskiej 48
  Jednostka: Instytut Informatyki


Za aktualność danych na stronie odpowiedzialne są osoby zainteresowane. Dane pobierane są z bazy danych "CS" systemu Internetowej Obsługi Sprawozdawczości działającego na potrzeby Instytutu Matematyki i Informatyki UO. Pytania dotyczące formatu lub sposobu uaktualnienia danych prosimy kierować na adres webmasterimii@uni.opole.pl.