Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Jolanty Mizera-Pietraszko

Dnia 21 października 2014 r. na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Jolanty Mizera-Pietraszko. Rozprawa doktorska była zatytułowana “Metoda oceny wpływu jakości tłumaczenia zapytań na efektywność wyszukiwania informacji wielojęzycznej”. Komisja po dokonaniu oceny przebiegu obrony rozprawy w wyniku tajnego głosowania postanowiła wystąpić do Rady Wydziału z wnioskiem o nadanie mgr inż. Jolancie Mizera-Pietraszko stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej Informatyka.