Z żalem zawiadamiamy, że 1 stycznia 2020 r. zmarł dr Józef Gajowski

Z żalem zawiadamiamy, że 1 stycznia 2020 r. zmarł dr Józef Gajowski, emerytowany wieloletni pracownik naukowy i dydaktyczny Instytutu Matematyki oraz Instytutu Matematyki i Informatyki naszej Uczelni. Pracował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu a później w...

Grant NCN dla dr hab. Lidii Tendery, prof. UO

Dr hab. Lidia Tendera, prof. UO uzyskała finansowanie projektu Wyzwania dla automatycznego wnioskowania w rozstrzygalnych fragmentach logiki pierwszego rzędu: drzewa, porządki i liczebniki w konkursie OPUS 16 zorganizowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Serdecznie...

Terminarz obron prac dyplomowych

Terminarz obron prac dyplomowych w roku akademickim 2018/2019: 17.06 jest ostatecznym terminem zatwierdzenia przez promotora w APD pracy dyplomowej, której obrona ma odbyć się w pierwszej turze obron (w ramach wyznaczonych przez sesję egzaminacyjną); pierwsza tura...

Instrukcje składania wniosków w konkursach OPUS 17 i PRELUDIUM 17

Informujemy, że w sekcji  Instrukcje przygotowania wniosków dostępne są szczegółowe instrukcje sporządzania i składania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 marca 2019 r.: OPUS 17: instrukcja, ogłoszenie konkursowe, PRELUDIUM 17: instrukcja, ogłoszenie...

Seminarium Instytutowe

6 czerwca o godz. 11:15 w sali 104 MAT odbędzie się seminarium Instytutu Informatyki, na którym dr Sebastian Bala wygłosi referat pt.: “Dlaczego liczenie wielowymiarowych miar Ulama jest trudne obliczeniowo”. Streszczenie: Na tym seminarium pokażę kilka dowodów...