1954

1954

Powstanie Instytutu Matematyki i Informatyki (pierwotnie pod nazwą Instytut Matematyki).

1987

Utworzenie Zakładu Informatyki i Zastosowań Logiki pod kierownictwem doc. dr hab. Urszuli Wybraniec – Skardowskiej.

1988

1988

W Zakładzie Informatyki i Zastosowań Logiki powstaje pierwsze laboratorium informatyczne wyposażone w najnowsze komputery IBM.

1993

1993

Pod nowym kierownictwem dr Wiesława Szwasta, absolwenta Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego Zakład zmienia główny profil naukowy i nazwę na Zakład Informatyki.

1994

Utworzenie Uniwersytetu Opolskiego z połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich oraz Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Opolu.

2004

2004

Przeprowadzka Zakładu Informatyki do nowej siedziby przy ulicy Czaplaka. Remont i adaptacja nowej siedziby przebiega sprawnie dzięki ponad 1,4 miliona zł dofinansowania ze środków europejskich, uzyskanych na relalizację projektu pt. : „Utworzenie laboratorium komputerowego z infrastruktura telekomunikacyjną w Instytucie Matematyki i Infromatyki Uniwersytetu Opolskiego”.

2005

Następuje podział Zakładu Informatyki na Zakład Informatyki Stosowanej pod kierownictwem Włodzimierza Stefanowicza oraz Zakład Podstaw Informatyki kierowany przez prof. Jacka Cichonia.

2008

Wyodrębnienie się Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. Rozpoczynają się bardzo konkretne prace zmierzające do przyjęcia studentów na informatykę inżynierską i na studia drugiego stopnia. Prace te są w dużym stopniu dofinansowane z projektu „Z dyplomem po Sukces”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków Europejski Fundusz Socjalny.

2009

2009

Połączenie się osobnych zakładów informatycznych w jeden Zakład Informatyki pod kierownictwem dr hab. Lidii Tendery prof. UO. Przyjęcie 109 studentów na studia inżynierskie i 113 na studia drugiego stopnia. Pierwsi absolwenci z tytułem magistra informatyki opuszczają uczelnie w roku 2011.

2018

2018

Wyodrębnienie Instytutu Informatyki z Instytutu Matematyki i Informatyki. Instytut obecnie zatrudnia 24 pracowników naukowych i dydaktycznych. Główne pola działalności Instytutu to organizacja procesu dydaktycznego w ramach Wydziału oraz badania naukowe.