PROJEKTY I GRANTY W REALIZACJI
 • Numer: CYBERSECIDENT/489912/IV/NCBR/2021
 • Temat: System oceniający i monitorujący poziom cyberbezpieczeństwa urządzeń loE/loT obywateli Rzeczpospolitej Polskiej – CyberEva
 • Temat w języku angielskim: A Cybersecurity System for Evaluation and Monitoring of IoE/IoT Devices’ Security Level for Polish Citizens
 • Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)
 • Nazwa programu: CyberSecIdent IV
 • Wnioskodawca: Uniwersytet Opolski
 • Kierownik: dr inż. Adam Czubak
 • Opis projektu: Przedmiotem projektu CyberEva (Cybersecurity Evaluation) jest opracowanie i przygotowanie do wdrożenia systemu oceny poziomu cyberzagrożeń w otoczeniu poszczególnych obywateli RP oraz cyberbezpieczeństwa całego kraju.
 • Koszt: 10 922 139 zł
 • Termin realizacji: 2021.10.01 – 2024.09.30
 • Link do strony projektu: www.cybereva.pl

 

 

 • Numer: 2020/04/X/ST6/00699
 • Temat: Analiza formalna bezpieczeństwa protokołu wymiany kluczy IKEv2
 • Temat w języku angielskim: Formal Security Analysis of the IKEv2 Key Exchange Protocol
 • Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki (NCN),
 • Nazwa programu: MINIATURA 4
 • Wnioskodawca: Uniwersytet Opolski
 • Kierownik: dr inż. Adam Czubak
 • Opis projektu: W ramach zaplanowanych działań przeprowadzona zostanie formalna weryfikacja bezpieczeństwa protokołu wymiany kluczy IKEv2 określonego w RFC 7296. Spodziewanym efektem realizacji projektu jest przeprowadzenie formalnej weryfikacji protokołu wymiany kluczy IKEv2, który jest współcześnie wykorzystywany w realizacji każdego połączenia IPsec VPN na świecie. Dodatkowym efektem jest ustalenie praktycznej użyteczności metody weryfikacji formalnej Model Checking w weryfikacji systemów bezpieczeństwa IT, ustalenie w jakim stopniu za pomocą logiki LTL możemy wyrazić kluczowe własności takich systemów, przy zachowaniu użyteczności praktycznej tej metody.
 • Koszt: 39 196 zł
 • Termin realizacji: 2020.11.18 – 2022.07.18

 

 • Temat: Projektywna unifikacja w logikach modalnych
 • Temat w języku angielskim: Projective unification in modal logics
 • Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki (NCN)
 • Nazwa programu: MINIATURA 3
 • Wnioskodawca:  Uniwersytet Opolski
 • Kierownik: dr Sławomir Kost

 

  ZAKOŃCZONE PROJEKTY I GRANTY
  • Numer: 2018/02/X/ST6/01860
  • Temat: Porównanie algorytmów k-mer, pwm i sztucznej inteligencji do przewidywania wiązania czynników transkrypcyjnych do genomu Arabidopsis.
  • Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki (NCN)
  • Nazwa programu: MINIATURA 2
  • Wnioskodawca: Uniwersytet Opolski
  • Kierownik: dr inż. Sławomir Stemplewski
  • Opis projektu: Głównym celem poznawczym działania jest opracowanie modelu neuronowego do przewidywania wiązania czynników transkrypcyjnych do genomu Arabidopsis, co stanowi jeden z najważniejszych kroków w zrozumieniu regulacji ekspresji genów organizmu. Wiedza na temat wiązań białko-DNA jest niezbędna do opracowania modeli regulacji procesów w systemach biologicznych, m.in. w identyfikacji przyczyn różnych wariantów chorób. Realizacja działania będzie składać się z dwóch etapów. Etap I będzie obejmował eksperymentalną analizę danych empirycznych, będących w posiadaniu Instytutu Biologii Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, w celu opracowania zbioru cech niezbędnych do stworzenia modelu neuronowego oraz analizę literatury naukowej. Etap II polegać będzie na analizie porównawczej algorytmów k-mer oraz PWM z otrzymanym klasyfikatorem w postaci sztucznych sieci neuronowych. Hipoteza badawcza zakłada, że sztuczna inteligencja jest w stanie skuteczniej przewidzieć wiązania białek do genomu Arabidopsis.
  • Koszt: 27 280 zł

   

  • Numer: 2017/01/X/ST6/01070
  • Temat: Eksploracja ruchu robotów internetowych w środowisku e-commerce
  • Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki (NCN)
  • Nazwa programu: MINIATURA 1
  • Wnioskodawca: Uniwersytet Opolski
  • Kierownik: dr inż. Grażyna Suchacka

   

  • Temat: Lokalna Akademia CISCO, Uniwersyteckie Centrum Podnoszenia Kwalifikacji Zawodowych
  • Instytucja finansująca: Europejski Fundusz Społeczny (EFS)
  • Nazwa programu: POKL 2007-2013, 8.1.1
  • Wnioskodawca: Uniwersytet Opolski
  • Okres realizacji: 1 listopada 2008 –  30 czerwca 2010
  • Kierownik: dr inż. Zbigniew Lipiński
  • Opis projektu: Projekt prowadzony w ramach priorytetu VIII ‘Regionalne kadry gospodarki’, działania 8.1 ‘Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie’, poddziałania ‘Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw’.
  • Wartość projektu: 1 493 023,09 zł. Wartość Modułu I, ‘Prowadzenie kursu zawodowego na administratora sieci rozległych’ 652 081,30 zł.
  • Środki wpłacone dla UO (koszty pośrednie): 122 092,57 zł
  • Wartośc zakupów dla UO: 112 592,97 zł
  • Lista zakupów:
   1. projektor 3 897,90 zł
   2. kopiarko-drukarka 4 453,00 zł
   3. Sprzęt teleinformatyczny
    • router Cisco 2811 2szt. 14 856,28 zł
    • switch C3560 2szt. 11 557,26 zł
    • switch C2960 2szt. 2 582,58 zł
    • accesspoint LAP 2szt. 2 556,84 zł
    • router Cisco 2811 2szt. 14 856,26 zł
   4. router Cisco 2811,  3 szt.,  switch Cisco WSC 2960-24TTL  3 szt.  16 605,00 zł
   5. szafa SZ 42U RACK 1 872,70 zł
   6. komputery przenośne 16 szt.,  27 328,00 zł
   7. drukarka kolorowa 1 750,00 zł
   8. niszczarka 1 500,00 zł
   9. bindownica 960,75 zł
   10. aparat cyfrowy 2 257,00 zł
   11. szafa na dokumentację 3 szt. 2 329,29 zł
   12. notebook 3 230,11 zł

   

  • Numer: Z/2.16/II/2.1/20/06/U/04/06
  • Temat: Kurs zawodowy na administratora sieci rozległych.
  • Temat w języku angielskim: Professional course for wide area network administrator.
  • Nazwa programu: Projekt realizowany w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.1 – Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.
  • Wnioskodawca: Kierownik: dr Zbigniew Lipiński
  • Opis projektu: Bezpłatne kursy dla mieszkańców Opolszczyzny prowadzone w ramach Lokalnej Akademii Cisco.
  • Liczba osób objętych szkoleniem: 214 
  • Liczba osób które ukończyły kurs: 164
  • Koszt: 843.534,23 zł
  • Termin realizacji: 1 września 2006 – 31 lipca 2008

   

  • Temat: Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych – pilotaż
  • Instytucja finansująca: Europejski Fundusz Społeczny (EFS)
  • Nazwa programu: PO KL 2007-2013, 4.1.2
  • Wnioskodawca: Uniwersytet Opolski

   

  • Temat: Masz szansę
  • Instytucja finansująca: Europejski Fundusz Społeczny (EFS)
  • Nazwa programu: PO KL 2007-2013, 9.1.3
  • Wnioskodawca: Uniwersytet Opolski
  • Kierownik: dr Katarzyna Gajewska
  • Termin realizacji: 1 września 2009 – 31 maja 2010
  • Wartość projektu: 395 835,00 PLN

   

  • Numer: POKL.08.01.01-16-106/10-00
  • Temat: Kurs zawodowy na administratora sieci rozległych.
  • Temat w języku angielskim: Professional course for wide area network administrator.
  • Instytucja finansująca: Europejski Fundusz Społeczny (EFS)
  • Nazwa programu: POKL
  • Projekt prowadzony w ramach priorytetu VIII ‘Regionalne kadry gospodarki’, działania 8.1 ‘Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie’, poddziałania ‘Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw’.
  • Wnioskodawca: Uniwersytet Opolski
  • Kierownik: dr Zbigniew Lipiński
  • Opis projektu: Bezpłatne kursy dla mieszkańców Opolszczyzny prowadzone w ramach Lokalnej Akademii Cisco.
  • Termin realizacji: 15 czerwca 2010 – 15 września 2011
  • Środki wpłacone dla UO (koszty pośrednie): 43 803,65 zł
  • Wartość zakupów dla IMiI UO: 45 091,79 zł
  • Lista zakupów:
   1. skaner do pracowni 1 szt., 1 393,44 zł
   2. tester okablowania 2  szt., 737,70 zł
   3. router szerokopasmowy 5 szt., 2 459,02 zł  
   4. zestaw komputerowy do pracowni 16 szt., 29 600,00 zł
   5. patchpanel 2 szt., 737,70 zł
   6. karty dostępowe 75 szt., 491,80 zł
   7. listwy zasilające 5 szt., 672,13 zł  
   8. podręczniki do sieci komputerowych 90 szt., 9 000,00 zł

   

  • Temat: Kurs zawodowy na administratora sieci rozległych
  • Instytucja finansująca: Europejski Fundusz Społeczny (EFS)
  • Nazwa programu: POKL 2007-2013, 8.1.1
  • Wnioskodawca: Uniwersytet Opolski
  • Kierownik: dr inż. Zbigniew Lipiński
  • Opis projektu: Projekt prowadzony w ramach priorytetu VIII ‘Regionalne kadry gospodarki’, działania 8.1 ‘Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie’, poddziałania ‘Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw’.
  • Koszt: 512 124 ,19 zł
  • Termin realizacji: 15 czerwca 2010 – 15 września 2011

   

  • Temat: Utworzenie w Uniwersytecie Opolskim laboratorium nowoczesnych technologii IT
  • Instytucja finansująca: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)
  • Nr umowy: z dn. 31.08.2010 r. RPOP.01.03.01-16-001/10-00.
  • Wnioskodawca: Uniwersytet Opolski
  • Kierownik: dr inż. Mariusz Gola
  • Wartość projektu: 524 373,70 zł
  • Środki wpłacone dla UO (koszty pośrednie): 0,00 zł
  • Wartość zakupów dla IMiI UO: 450 836,48 zł
  • Lista zakupów:
   1. Serwery 2szt. 37 000,00 zł
   2. Przełącznik sieci LAN 1szt. 6 639,00 zł
   3. Przełącznik sieci LAN 1szt. 3 489,00 zł
   4. Sieciowy serwer plików 1szt. 11 290,00 zł
   5. komputer typu desktop 1szt. 4 590,00 zł
   6. STACJA GRAFICZNA   1szt. 19 900,00 zł
   7. Skaner 3D, Drukarka 3D 1szt. 315 000,00 zł
   8. Drukarka 0CDW 1szt. 3 891,80 zł
   9. Notebooki 16szt. 35 897,28 zł
   10. Tester okablowania 1szt. 4 867,80 zł
   11. Multimetr 1szt. 2 720,60 zł
   12. UPS 1szt. 5 551,00 zł

   

  • Numer: 2013/09/B/ST6/01535
  • Temat: Automatyczne rozumowanie o specyfikacjach wyrażonych w prostych logikach – kwestie rozstrzygalności i złożoności
  • Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki (NCN)
  • Nazwa programu: OPUS 5
  • Wnioskodawca: Uniwersytet Opolski
  • Kierownik: dr hab. Lidia Zofia Tendera
  • Koszt: 672 512 zł
  • Termin realizacji: 2014-03-11 – 2018-03-10
  • Link do strony projektu: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-09-14/streszczenia/427510-pl.pdf

   

  • Numer:RPOP.01.03.01-16-001/10-00
  • Temat: Utworzenie w Uniwersytecie Opolskim laboratorium nowoczesnych technologii IT.
  • Temat w języku angielskim: Establishing a laboratory of modern IT technologies at the University of Opole.
  • Instytucja finansująca: Europejski FUndusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)
  • Nazwa programu: RPO WO 2007-2013
  • Wnioskodawca: Uniwersytet Opolski
  • Kierownik: dr inż. Mariusz Gola
  • Opis projektu: Zwiększenie potencjału badawczo – rozwojowego Opolszczyzny pracującego na rzecz innowacyjnej gospodarki poprzez poprawe warunków i jakosci
   prowadzonych prac naukowo – badawczych na Uniwertecie Opolskim.
   Zakup nowoczesnego wyposażenia do laboratoriów Instytutu Matematyki i Informatyki w celu zwiększenia możliwosci prowadzenia innowacyjnych badań,
   które w przyszłosci będą mogły zostać wykorzystane dla rozwoju branży IT.
  • Koszt: 524 373,70 zł
  • Termin realizacji: 30-06-2010 – 31-12-2010

   

  • Numer: UDA-POKL.04.01.01-00-097/08-00
  • Temat: Z dyplomem po sukces. Zwiększenie potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego w zakresie kluczowych dla gospodarki nauk matematycznych, fizycznych i technicznych
  • Instytucja finansująca: EFS i budżet państwa
  • Jednostka organizacyjna UO: Instytut Matematyki i Informatyki
  • Wnioskodawca: Uniwersytet Opolski
  • Kierownik: dr Andrzej Jasiński
  • Opis projektu: Zwiększenie potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego w zakresie kluczowych dla gospodarki nauk matematycznych, fizycznych i technicznych.
  • Wartość projektu: (100% dofinansowania ze środków EFS i budżetu państwa)  6 368 305,57 zł
  • Środki wpłacone dla UO (koszty pośrednie): 441 763,51 zł
  • Zakup, instalacja windy dla niepełnosprawnych, remont: 225 650,00 zł
  • Wartość zakupów: 249 720,70 zł
  • Lista zakupów:
   1. Komputery przenośne 10 321,00 zł
   2. Projektory multimedialne 5 490,00 zł
   3. Kopiarka wielofunkcyjna 32 999,78 zł
   4. Laboratorium komputerowe 43 977,00 zł
   5. Pracownia mechatroniki (Lego) 25 960,00 zł
   6. Komputery przenośne 9 755,12 zł
   7. Aparat cyfrowy 1 999,00 zł
   8. Dysk Samsung 324,00 zł
   9. Tablica multimedialna 16 463,90 zł
   10. Zakup podręczników 6 760,00 zł
   11. Oprogramowanie 95 421,70 zł

   

  • Temat: Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych, i przyrodniczych – pilotaż.
  • Wnioskodawca: Uniwersytet Opolski
  • Jednostka organizacyjna UO: Instytut Matematyki i Informatyki
  • Wartość projektu: 570 399,88 zł.
  • Kierownik: dr Jerzy Krawczyk
  • Koszt: 19 764, 00 zł
  • Środki wpłacone dla UO (koszty pośrednie): 0,00 zł
  • Wartośc zakupów dla IMiI UO: 19 764,00 zł
  • Lista zakupów:
   1. mobilne laboratorium komputerowe 15 szt. 19 764,00 zł

   

  • Temat: Kurs zawodowy na administratora sieci rozległych
  • Wnioskodawca: Uniwersytet Opolski
  • Kierownik: dr inż. Zbigniew Lipiński
  • Opis projektu: Projekt realizowany w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.1 – Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie. Liczba osób objętych szkoleniem: 195(plan), stopień realizacji – 214 osób. Liczba osób które ukończyły kurs: 164, stopień realizacji 93,18%
  • Termin realizacji: 1 września 2006 – 31 lipca 2008
  • Środki wypłacone UO: 92 145,00 zł
   1. Koszty wynajmu pomieszczeń związanych bezpośrednio z realizacją szkolenia 70 272,00zł.
   2. Amortyzacja narzędzi i wyposażenia stanowiących środki trwałe beneficjenta 21 873.00 zł (wykorzystano 11 484,00 zł)
  • Wartość zakupów dla IMiI UO: 39 889,99 zł
   1. drukarka laserowa 819,00 zł
   2. komputer przenośny 4 szt.,  13 953,00 zł
   3. projektor i ekran 4 099,99 zł
   4. switche i reutery 9 534,00 zł
  • Wydatek niekwalifikowany, zakup ze środków IMiI UO:
   1. zestaw laboratoryjny Standard RACK 35 245.00 zł
   2. Komputer przenośny 8 500,00 zł

   

  • Numer: Z/2.16/I/1.3.1/4/04/U/16/04
  • Temat: Utworzenie laboratorium komputerowego z infrastrukturą telekomunikacyjną w Instytucie Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego
  • Temat w języku angielskim: Creation of a computer laboratory with telecommunications infrastructure at the Institute of Mathematics and Informatics of the University of Opole.
  • Nazwa programu: Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
  • Wnioskodawca: Uniwersytet Opolski
  • Kierownik: dr inż. Zbigniew Lipiński
  • Opis projektu: Remont budynku informatyki przy ul. Oleskiej 48. Utworzenie i wyposażenie sali wykładowej i 5 pracowni komputerowych w Instytucie Matematyki i Informatyki UO.
  • Koszt: 1 438 898,42 zł. (72,54%), wkład uczelni 395 121,50 zł (27,46%) całkowitej wartości projektu. Jako wkład uczelni zaliczono wykonany remont budynku Informatyki na kwotę 395 121,50 zł.
  • Termin realizacji: 30 września 2004 – 31 grudnia 2006
  • Lista zakupów:  
   1. Klimatyzacja w serwerowni IMiI      13 376,35  zł
   2. System bezpiecznego dostępu           33 601,46 zł
   3. System monitoringu laboratoriów    38 517,25 zł
   4. Zakup komputerów, szt. 115,     376 284,32 zł
   5. Zakup mebli do laboratoriów i pomieszczeń pracowników  142 494,78 zł
   6. Sprzęt audio video do laboratoriów   19 100,00 zł
   7. Sprzęt telekomunikacyjny (przełączniki, routery) 120 178,78 zł
   8. Oprogramowanie dla IMiI UO 26 777,78 zł