Badania

Głównymi kierunkami badań naukowych i prac rozwojowych Instytutu są:

  • Logiki komputerowe
  • Grafika komputerowa
  • Cyfrowe przetwarzanie obrazu
  • Bezpieczeństwo sieci i systemów komputerowych, cyberbezpieczeństwo
  • Sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe (ML)
  • Big Data