Akredytacje i uprawnienia

Uchwałą Nr 575/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie oceny programowej na kierunku informatyka prowadzonym na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało ocenę pozytywną.

 

Uchwałą Nr 530/2013 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 5 września 2013 r. w sprawie oceny instytucjonalnej na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego, Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało ocenę pozytywną.