MSDN ACADEMIC ALLIANCE

Instytut Matematyki i Informatyki wykupił dla Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki licencję MSDNAA na oprogramowanie firmy Microsoft (m.in. systemy operacyjne, Visual Studio, itp.). Oznacza to, że pracownicy i studenci wydziału mogą legalnie korzystać z tego oprogramowania. Dystrybucją oprogramowania zarządza system ELMS

Jak dostać darmowe oprogramowanie poprzez system MSDN AA ?

PAMIĘTAJ: Możesz korzystać z niniejszej oferty, jeśli jesteś Pracownikiem lub Studentem Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego! Oprogramowanie służy wyłącznie do użytku domowego niekomercyjnego (dotyczy Studentów)! Oprogramowanie to (dotyczy Pracowników i Doktorantów) może służyć wyłącznie do pracy naukowo-dydaktycznej (niekomercyjnej i nieprzynoszącej zysków). Instalować je można zarówno na komputerach domowych jak i laboratoryjnych (dotyczy również komputerów w pokojach pracowników na terenie UO). Chęć wykorzystania oprogramowania w miejscu pracy (w laboratoriach) trzeba wcześniej zgłosić u administratora MSDNAA!

Jak założyć konto w MSDN AA ?

Studenci

 • Każdy student Instytutu Matematyki i Informatyki automatycznie otrzymuje dostęp do platformy MSDN AA wraz z rozpoczęciem studiów. W celu korzystania z darmowego oprogramowania niezbędna jest aktywacja danego konta. Informacja dotycząca rejestracji i aktywacji zostaje rozesłana na uczelniany adres e-mail każdego studenta (np. 01234@student.uni.opole.pl). Po wypełnieniu odpowiednich danych i dokończeniu rejestracji student otrzymuje dostęp do oprogramowania firmy Microsoft na warunkach licencji MSDN AA.

 • Osoby, które zostały dopisane do listy studentów w późniejszym okresie lub z innych powodów nie mają dostępu do platformy aby uzyskać dostęp do systemu proszone są o kontakt z administratorem MSDN AA pod adresem msdn@uni.opole.pl .

  UWAGA! Email proszę wysyłać z adresu swojej poczty studenckiej (student.uni.opole.pl).

  Można również kontaktować się osobiście w pokoju 107INF (I piętro, Budynek Informatyki).

Pracownicy

 • proszeni są o kontakt z administratorem MSDN AA droga elektroniczną pod adresem ms@uni.opole.pl , telefoniczny (77 452 7229 w. 7229) lub osobisty w pokoju 107INF (I piętro, Budynek Informatyki).

Przed wysłaniem emaila informującego o chęci posiadania konta w MSDN AA, należy obowiązkowo zapoznać się z tekstem umowy MSDN i Aneksu do umowy MSDNAA. Tekst jest również dostępny u administratora w pokoju 107INF.

Jak pobrać oprogramowanie ?

 

Oprogramowanie można pobierać ze strony internetowej po wcześniejszym zalogowaniu.
Procedura instalacji oprogramowania na komputerach na terenie uczelni.

 • laboratoria: osoba odpowiedzialna za laboratorium zgłasza chęć skorzystania z oprogramowania w laboratorium. W tym celu należy podać administratorowi nazwę laboratorium (z przynależnowścią do zakładu), lokalizację (numer sali), dokładną nazwę oprogramowania, które ma zostać zainstalowane (wcześniej już pobrane) oraz liczbę stanowisk komputerowych i numery inwentarzowe komputerów

 • pokoje pracowników: osoba wyznaczona przez dyrekcję instytutu zgłasza chęć zainstalowania oprogramowania. W tym celu należy podać: nazwisko osoby odpowiedzialnej za komputer, nr pokoju, nr inwentarzowy komputera i dokładną nazwę oprogramowania jakie ma być zainstalowane.

POBIERZ WYMAGANE DOKUMENTY

KONTAKT

 • Budynek Informatyki pokój 107INF / tel. (77) 452 7229 w. 7229
 • e-mail: ms@uni.opole.pl