Dyżury Instytutu Informatyki

Dyżury Instytutu Informatyki

W związku z Postanowieniem  Kanclerza Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zapewnienia organizacji pracy w jednostkach organizacyjnych administracji i jednostkach naukowych i dydaktycznych Uniwersytetu Opolskiego informuję, iż Instytut Informatyki...
Rekrutacja na wyjazdy na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ w roku ak. 2020/2021

Unijny program stypendialny studiów magisterskich

Program studiów magisterskich EIT Digital Master School w ramach których Student otrzymuje możliwość studiowania w dwóch różnych krajach (entry oraz exit university) kończąc z podwójnym dyplomowaniem oraz certyfikatem EIT. Ofertą programu są niszowe kierunki...

Turniej o puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu

W dniu 15 stycznia 2020 roku o godzinie 10.00 w II Kampusie Politechniki Opolskiej odbędzie się turniej o puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu dla studentów uczelni wyższych województwa opolskiego. Podczas turnieju zostanie przeprowadzony test sprawności...