Dane Doktoranta   mgr Robert Malona
  E-mail:
  Telefon: (+48) 77 452 7220 w. 7220
  Pokój: 220 Budynek Główny, ul. Oleska 48

Za aktualność danych na stronie odpowiedzialne są osoby zainteresowane. Dane pobierane są z bazy danych "CS" systemu Internetowej Obsługi Sprawozdawczości działającego na potrzeby Instytutu Matematyki i Informatyki UO. Pytania dotyczące formatu lub sposobu uaktualnienia danych prosimy kierować na adres webmaster@math.uni.opole.pl.