Dr Anna Lytova została, wraz ze współautorami, uhonorowana prestiżową nagrodą JMAA Ames Award za pracę

A.E. Litvak, A. Lytova, K.T. Tikhomirov, N. Tomczak-Jaegermann, P. Youssef

Adjacency matrices of random digraphs: Singularity and anti-concentration

opublikowaną w Journal of Mathematical Analysis and Applications vol. 445 (2) 2017 r.