Egzamin habilitacyjny dr Lidii Tendery

Dnia 13 maja 2008r. dr Lidia Tendera po świetnie zdanym kolokwium i wykładzie habilitacyjnym otrzymała od Rady Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie informatyka.