Zapraszam do obejrzenia foto-relacji z egzaminu habilitacyjnego dr Lidii Tendery. Pani dr otrzymała od Rady Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie informatyka.