Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego w Opolu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Matematyki i Informatyki z zatrudnieniem od dnia 1 października 2011r.