W związku z Jubileuszem 20-lecia UO obecni i dawni pracownicy Uniwersytetu
proszeni są o przesłanie swoich biogramów naukowych do umieszczenia w
Księdze
Jubileuszowej Uniwersytetu Opolskiego. Preferowane jest przesłanie biogramu
ON-LINE.
Szczegóły podane są na stronie wydawcy http://www.zlotaksiega.helion.pl.
Link: http://www.zlotaksiega.helion.pl