W październiku 2007 r. po raz szósty odbędzie się Regionalne Święto Edukacji, na którym przyznane zostaną między innymi:
Stypendia Marszałka Województwa Opolskiego dla uczniów/słuchaczy/studentów,
Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego „Prymus Opolszczyzny” dla uczniów i studentów za wybitne osiągnięcia służące promocji regionu.
Koordynatorem przyznawania nagród i stypendiów jest Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Opolu. Szczegółowe zasady ich przyznawania określają regulaminy dostępne wraz z wnioskami, na stronie internetowej http://umwo.opole.pl/ oraz w Departamencie Edukacji UMWO w Opolu przy ul. Piastowskiej 14 pokój 617, tel.077 54 16 500 lub 501.
Link: http://umwo.opole.pl/serwis/index.php?id=276