Wkrótce zostaną rozdane Nagród Rektora Uniwersytetu Opolskiego za rok akademicki 2006/2007. Nagroda Rektora UO przysługuje za bardzo dobre wyniki w nauce i aktywną działalność na rzecz środowiska akademickiego. Rejestracja kandydatów trwa do dnia 10.03.2008.
Link: http://www.samorzad.uni.opole.pl/show.php?id=152&lang=pl