Instytut Matematyki i Informatyki UO oraz Oddział Opolski PTM zapraszają na odczyt “Wielomiany Czebyszewa a teoria liczb”, który wygłosi Prof. dr hab. Maciej P. Wojtkowski (IMiI UO).

Odczyt odbędzie się we wtorek 12 czerwca w sali 110 Informatyki o godz. 12.00