Pierwsze szkolenie w ramach Akademii Sybase

W dniach 8-10 listopada odbyło się pierwsze szkolenie przeprowadzone w ramach nowo otworzonej Akademii Sybase. Pracownicy Instytutu poznawali tajniki produktów jednej z czołowych na rynku informatycznych firm. Przeprowadzono zajęcia z zakresu projektowania przy użyciu oprogramowania Powerdesigner, tworzenia aplikacji – Powerbuilder oraz obsługi silnika baz danych produkowanych przez Sybase. Celem szkolenia było przygotowanie pracowników do prowadzenia zajęć w ramach Akademii Sybase. W ramach tych zajęć studenci będą mogli zgłębiać wiedzę projektową i programistyczną, a po pozytywnym zakończeniu cyklu szkolenia uzyskają certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności.