Dane Pracownika   dr hab. Lidia Tendera prof. UO
  E-mail:
  Telefon: (77) 452 7210 w. 7210
  Pokój: 210 BG ul. Oleska 48
  Jednostka: Instytut Informatyki

  • Publikacje
  • Konsultacje: aktualne godziny konsultacji znajdują się w systemie USOS
  • Zainteresowania: logiki komputerowe; informatyka teoretyczna

Za aktualność danych na stronie odpowiedzialne są osoby zainteresowane. Dane pobierane są z bazy danych "CS" systemu Internetowej Obsługi Sprawozdawczości działającego na potrzeby Instytutu Matematyki i Informatyki UO. Pytania dotyczące formatu lub sposobu uaktualnienia danych prosimy kierować na adres webmasterimii@uni.opole.pl.