Dane Pracownika   dr Jacek Iwański
  E-mail:
  Telefon: (77) 452 7227 w. 7227
  Pokój: 217
  Jednostka: Zakład Dydaktyki Nauk Ścisłych

  • Publikacje
  • Konsultacje: Godziny konsultacji dostępne są na USOSWeb.

Za aktualność danych na stronie odpowiedzialne są osoby zainteresowane. Dane pobierane są z bazy danych "CS" systemu Internetowej Obsługi Sprawozdawczości działającego na potrzeby Instytutu Matematyki i Informatyki UO. Pytania dotyczące formatu lub sposobu uaktualnienia danych prosimy kierować na adres webmasterimii@uni.opole.pl.